HJEM

Trygghet, Samhold og Respekt

Velkommen til Strand karateklubb. Vi er en inkluderende klubb som har holdt på siden 1983 i Strand kommune. Tidligere verdensmester Stein Rønning var i klubben vår i mange år. Vi driver både med Makotokai Karate og Tai Chi. (beskrivelse under)

Dersom du ønsker kontakt med klubben vår er vi på facebook:  Strand karateklubb der all løpende informasjon vil bli lagt ut. Her kan du kommunisere med trenere og medlemmene i klubben vår.

Beskrivelse av MAKOTOKAI KARATE
Makotokai Karate består av tre begreper: Makoto = oppriktig, Kai = gruppe som trener, Kara = tom , Te = hånd.
Stilarten er utviklet gjennom mange år av Paolo Bolaffio – en italiener. Han fikk muligheten til å trene med en av de ypperste av alle de gamle kinesiske mesterne som måtte flykte under kulturrevolusjonen i Kina. Master Ho kom fra en gammel kinesisk krigerfamilie og var siste generasjon av en 740 år lang familietradisjon. Master Ho var barnløs og han ‘adopterte’ Paolo Bolaffio som sin ‘Martial Art’ sønn.
Paolo Bolaffio trente med denne mesteren i 28 år og lærte hvordan en på en best mulig og helsebringende måte kan utnytte kroppens potensiale. Mesteparten av denne kunnskapen har i den øvrige verden gått tapt og andre karatestilarter trener på en måte som over tid ikke er helsebringende for kroppen. Master Ho ble 104 år gammel og trente til sin siste dag.
Maktokai Karate bygger på prinsipper hvor fotfeste, bølger og stillinger er grunnleggende begrep. Begrepet «Efficiency with less effort» er utgangspunktet for alle teknikker i Makotokai Karate. Den er karakterisert med solide stillinger, men ikke stive stillinger og har i tillegg til karate mange elementer fra Tai Chi Chuan, Xing Yi, and Pa Kwa Chang.
Teknikkene i Makotokai Karate aktiverer også bindevevssystemet i kroppen og som sammen med fotfeste og bølger gjør at teknikkene blir langt mere effektive enn teknikker i andre karatestilarter. Dette er testet vitenskapelig gjennom målinger over en lang periode.
Belastningen på kroppen blir med disse prinsippene langt mindre enn andre karatestilarter og er en velegnet trening for alle aldersgrupper.
Kataene (mønstrene) i Makotokai Karate er bygget opp på en slik måte at begge hjernehalvdelene aktiviseres gjennom at mange av teknikkene gjøres speilvendt. Dette har en veldig positiv effekt på den motoriske delen av treningen.
Treningen i Makotokai karate består av grunnleggende teknikker, kata og kamp. Konkurransedelen i Makotokai er en fullkontakt karateform men hvor håndteknikker til hodet ikke er tillatt. På treningene lærer vi å absorbere teknikker på ulike måter. Graden av kontakt styres er avhengig av ferdighetsnivå og tilpasses den enkeltes forutsetninger.

Beskrivelse av Makotokai Tai Chi
«Remember, internal is much more powerful than external”.
Sitat Paolo Bolaffio

Tai Chi er en treningsform med kinesisk opprinnelse, som nå praktiseres over hele verden.
Betydningen av ordene er Tai=kropp, Chi=livsenergi, Chuan=knyttneve. Du kan også se skrivemåten «Taiji», som da gjerne betyr at man fokuserer mest på den mentale delen av treningen. Treningsformen ble utviklet som en kampsport, men praktiseres i stor grad for de helsemessige gevinstene.
I beskrivelsen av Tai Chi sier grunnleggeren av stilarten Makotokai, Paolo Bolaffio, at vi fokuserer på hvordan vi kan bruke kroppen innenfra for å bli sterkere og mer fleksibel. I kontrast til de «eksterne» kampsportene, som vektlegger de fysiske elementene mer.
Det finnes trolig like mange varianter av Tai Chi som det finnes landsbyer i Kina, da treningsformen var en typisk familietradisjon som ble videreført fra generasjon til generasjon.
Typisk for alle variantene er at utøverne lærer en «form», en serie langsomme bevegelser satt sammen i et bestemt mønster. De rolige bevegelsene skal utføres så naturlig og harmonisk som mulig ut fra hver enkelt utøvers forutsetninger.
Treningene deles gjerne inn i 3 deler: basisøvelser/grunnprinsipper, innlæring og repetisjon av form, samt par-øvelser.
Grunnprinsippene i all trening av Makotokai, er rot, senter og bølge. Disse 3 begrepene innebærer godt fotfeste/stødige stillinger, god balanse og avslappede bevegelser.
Videre har vi hovedfokus på disse elementene:
Pust, indre ro, tilstedeværelse, kontakt med kroppen
Avslapning, energiflyt, sirkulasjon
Balanse, fotfeste, koordinasjon
Absorbere, unnvike
Hver av fokusområdene har mange ulike tilhørende øvelser.
Treningene innebærer øvelser som utfordrer bruk av begge hjernehalvdeler, og kan oppleves som mentalt krevende, om ikke veldig fysisk.
All trening utføres stående, men kan også utføres sittende av personer i rullestol. Vi har noen øvelser som utføres sittende på gulvet, hvor vi kombinerer pusteøvelser med langsomme tøyebevegelser.
Instruktøren skal alltid vektlegge den enkeltes forutsetninger, og fraråde øvelser som oppleves som smertefulle eller ubehagelige. Det er stort fokus på hvordan treningen påvirker ledd, og mange av øvelsene er lagt opp til å lære bort hvordan man skal unngå belastninger.